بازار ماهی بندر انزلی: ماهی ها عاشق می شوند

صیاد به امید نان تور را بر روی سر ماهیی می اندازد که میخواست عروس دریا باشد…
قدیمی ترین قسمت از داستان انزلی قصه ی صید و دریاست که ما را به قدیمی ترین بازار ماهی ایران با بیش از یک قرن سابقه وصل می کند.
بازار ماهی واقع در زیر پل انزلی با کمترین تغییرات در بافت و حتی نحوه فروش که در آن هر روزه از صبح خیلی زود صیادان حاصل دست رنج خود را که از پره های ماهیگیری به بازار می آورند، سماک ها چوب حراج می زنند تا به شکل کلی به بهترین قیمت بفروشند، خرده فروشی نیز در مغازه ها یا روی طبق و تخته های فروش انجام می گیرد.

قدیمی ترین قسمت از داستان انزلی قصه ی صید و دریاست که ما را به قدیمی ترین بازار ماهی ایران با بیش از یک قرن سابقه وصل می کند.
قدیمی ترین قسمت از داستان انزلی قصه ی صید و دریاست که ما را به قدیمی ترین بازار ماهی ایران با بیش از یک قرن سابقه وصل می کند.

قدم زدن در این بازار قدیمی خرید انواع ماهی تازه از سفید، کفال، کپورتا کیلکا و قزل آلا وهم صحبتی با کسبه صاف و ساده و خوش اخلاق آن تجربه‌ی حسی منحصر به فرد است.
کافی است که سر صحبت را باز کنید تا ببینید داستان هایی رمانتیک تر از گریت گتسبی و دراماتیک تر از بینوایان در سینه دارند.
منظره ی جالب توجه دیگر در این بازار گربه های با مزه و خسته ای هستند که فارغ از هیا هوی بازار بدون هیچ عطشی برای خوردن ماهی گوشه ای در حال چرت زدن هستند.
به هر صورت سفر به انزلی بدون خرید ماهی کامل نمی شود.

متن دیدگاه‌ها

یک نظر ارسال کنید