برچسب: امامزاده های گیلان

اسفند 12
بقعه خواهر امام در رشت، مأمن بی پناهان

گیلان مامن بسیاری از نوادگان پیامبر بوده است. یکی از این افراد چهارمین دختر امام موسی…

دی 01
بقعه سید جلال الدین اشرف: میعادگاه عاشقان علوی

دیار دیلمان و طبرستان در طول دوره خلافت عباسی و فشار به خاندان علوی، همواره با آغوش…