برچسب: بقعه دانای علی

دی 24
بقعه دانای علی: زاهد صاحب کرامت رشت

بقعه دانای علی یکی از زیارتگاه های رشت است که هر روز عده زیادی از متوسلین و نمازگزاران…