برچسب: جاذبه های بندر انزلی

دی 08
عزیز طویلی: راوی تاریخ پربار بندر انزلی

عزیز طویلی محقق برجسته بندر انزلی از مشاهیر استان گیلان است که در طول عمر پر بار خود…