برچسب: جاهای دیدنی آستارا

اسفند 19
گردنه حیران آستارا، تجربه عبور از دل ابرها

از آن دست طبیعت‌هایی که قلم پروردگار زیبایی‌ها، برای به تصویر کشیدنش استادانه به کار…