برچسب: جواهردشت رودسر

بهمن 10
جواهردشت رودسر: عروس ییلاق ها زیر چادری از ابر

فصول گرم سال بهترین زمان برای زدن به دل کوه ها و ییلاق هاست. روستاهای ییلاقی گیلان در…