برچسب: دکتر محمد علی مجتهدی

دی 27
دکتر محمد علی مجتهدی گیلانی: به مملکتتان خدمت کنید

«به مملکتتان خدمت کنید!» توصیه ای که دکتر محمد علی مجتهدی گیلانی همواره در سخنرانی…