برچسب: دکتر محمود بهزاد

دی 24
دکتر محمود بهزاد: پرچمدار خرافه زدایی از علم

زیست شناسی نوین ایران خود را مدیون فردی از خطه شمال ایران، رشت، می داند. دکتر محمود…