برچسب: ساحل چمخاله

آبان 11
ساحل چمخاله: تلاقی ماسه های طلایی و دریای نقره ای

در این زندگی پر مشغله و پر استرس جایی آرامش بخش تر از ساحل نیست. صدای امواج، خنکای…