برچسب: قلعه گردن رودسر

آبان 16
قلعه گردن رودسر: حکایت تاریخ در دل طبیعت

شهر رودسر تلفیقی است از شاهکارهای بی بدیل که حاصل آمیزش ساحل، کوهستان های جنگلی، دشت…