برچسب: ماهی پره

فروردین 23
صید ماهی پره؛ پیشه قدیمی مردم خطه شمال

صید پره؛ اصلی ترین شغل مردم خطه شمال تو این مقاله میخوایم راجع به یکی از اصلی ترین و…