برچسب: مراکز خرید آستارا

آبان 22
بازارهای آستارا: خرید و شکم چرانی در ساحل خزر

آستارا را با بازارهای آن می شناسند. حتی امروز که دیگر خبری از آن ارزانی گذشته نیست،…