برچسب: مشاهیر گیلان

بهمن 16
استاد ابراهیم پورداوود: فردوسی زمان برای زنده کردن ادب پارسی

فرودسی حکیم یک بار در زمان خویش تلاش کرد که با سرودن شاهنامه فرهنگ و زبان ایران را…

دی 27
دکتر محمد علی مجتهدی گیلانی: به مملکتتان خدمت کنید

«به مملکتتان خدمت کنید!» توصیه ای که دکتر محمد علی مجتهدی گیلانی همواره در سخنرانی…

دی 06
گلچین گیلانی: شاعر خاطرات خوش کودکی

آن زمان که «باز باران، با ترانه، با گهرهای فراوان، می خورد بر بام خانه» را «شاد و خرم،…