برچسب: میدان شهرداری رشت

دی 03
میدان شهرداری رشت: روایت عاشقانه تاریخ

قدم زدن زیر باران ملایم در پیاده راه های منتهی به میدان شهرداری رشت تجربه عاشقانه ای…