برچسب: گردنه حیران

آذر 05
تله کابین گردنه حیران: سفری در میان ابرها

  نامش حیران است، چرا که هر بیننده ای را مبهوت زیبایی و طبیعت خود می کند. یک بار…